34%

Keahlian Individu

RM149.00 RM99.00

☑ Pendaftaran  RM149  RM99 tahun pertama.
☑ Pembaharuan RM49 tahun berikutnya.
☑ T-shirt GM edisi terhad x1
☑ Kad keahlian x1

 • *Tanda Untuk Teruskan Tempahan

  *Pilih saiz T-shirt

  Rujuk ukuran saiz T-shirt di bawah.

  *Pilihan lengan

  Lengan panjang untuk muslimah disediakan.

  • 0 RM
  • 10 RM

  *Nama pada kad ahli

  2 patah kata sahaja ie. SUFIAN SUHAIMI. Gunakan nama sebenar anda, bukan nama facebook atau glamour anda.

  *No. kad pengenalan

  Nombor sahaja. Tiada jarak atau sengkang (-).

SKU: MGM001 Category: Tags: , ,