Laptop Untuk Pereka Grafik

Topik ini berfokus kepada pereka grafik yang umumnya menghasilkan rekaan seni visual dalam bentuk imej statik (bukan multimedia). Bertitik tolak daripada tajuk ini, anda sudah boleh mengagak spesifikasi yang khusus diperlukan oleh pereka grafik tersebut. Anda salah. Topik ini akan tetap kekal subjektif kerana tidak pernah ada satu pun designer yang memiliki citarasa yang sama. Tapi … Read moreLaptop Untuk Pereka Grafik